Μεταφορά και αποκομιδή μπαζών

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών μας, η περισυλλογή και η αποκομιδή όλων των υλικών και μπάζων, πραγματοποιείται με μέσα της εταιρίας.

Η αποκομιδή μπάζων γίνεται με διάφορους τρόπους ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του χώρου, είτε με την χρήση των κάδων διαφόρων κυβικών οι οποίοι ξεκινούν από 7 έως και 12 κυβικά , είτε με σακούλες μπάζων ή big bags, τις οποίες μεταφέρουμε σε ασφαλή τοποθεσία για νόμιμη ανακύκλωση.

Όταν πρόκειται για έργο σε υψηλό κτήριο, όπου δεν προσφέρεται προσπέλαση από τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, τότε τοποθετούμε συστήματα με ειδικούς συλλέκτες (χωνιά) προστατεύοντας έτσι τους κοινόχρηστους χώρους, είτε γίνεται χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (τηλεσκοπικοί γερανοί, καλάθια).