Αποξηλώσεις

Αποξηλώσεις

Αποξηλώσεις

Τεχνίτες με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουν τις αποξηλώσεις κουφωμάτων αλουμινίου ή ξύλου, επενδύσεων γυψοσανίδας, πατωμάτων ξύλινων/ μαρμάρινων, ντουλαπών, πλακιδίων δαπέδων ή τοίχων, διακοσμητικών στοιχείων του χώρου και όλων των στοιχείων που θα υποδείξει ο πελάτης.

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των στοιχείων που δεν αποξηλώνονται, τοποθετώντας πριν από την έναρξη των εργασιών ειδικά προστατευτικά στοιχεία. Επίσης υπάρχει η δυνατότητας προσεκτικής αποξήλωσης, ώστε να μην καταστραφούν τα στοιχεία που αφαιρούνται, σε περίπτωση που το ζητήσει ο πελάτης.

Όλα τα προϊόντα των αποξηλώσεων συγκεντρώνονται σε σημείο που έχει υποδείξει ο πελάτης ή μεταφέρονται με δικά μας μέσα για νόμιμη ανακύκλωση. Έτσι ο χώρος παραδίδεται καθαρός και προσβάσιμος για τα επόμενα συνεργεία.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Ανακαλύψτε τα έργα για τους πελάτες μας!